Frälsningen

2018-10-25

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".