Den yttersta tiden

2018-11-08

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".