”Försonaren”

2014-03-31

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.Tankar inför helgen
Femte söndagen i fastan.

Jörgen