Vägen till korset

2014-04-08

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen. Tankar inför helgen Palmsöndagen

Jörgen