Korset

2014-04-14

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen. Tankar inför helgen Påsk

Jörgen