”Att växa i tro”

2014-05-15

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen. Tankar inför helgen

Jörgen