Herre över allting!

2014-05-25

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen. Tankar inför Kristi himmelsfärdsdag.

Jörgen