Den högstes profet.

2014-06-16

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen. Tankar inför Midsommar.

Jörgen