Goda förvaltare

2014-08-10

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jörgen