Friheten i Kristus.

2014-09-03

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jörgen