Enheten i Kristus!

2014-09-15

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jörgen