" Ett nådens år"

2014-11-25

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jörgen