Bana väg för Herren.

2014-12-08

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jörgen