Prövningens stund.

2015-02-20

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jörgen