Den kämpande tron

2015-02-25

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas
Läs mer  »