”Guds mäktiga verk”

2015-03-18

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas