Korset

2015-04-01

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas