Den Gode Herden

2015-04-17

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas