Att växa i tro.

2015-04-30

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas