Hjälparen kommer

2015-05-14

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas