Den Helige Ande

2015-05-20

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas