Gud – Fader, Son och Ande

2015-05-31

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas