Kallelsen till Guds rike.

2015-06-09

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.