Förlorad och återfunnen

2015-06-16

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas