Att inte döma.

2015-06-26

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas