Sommartankar inför att gå på ”klo"

2015-07-24

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas