TRO OCH LIV.

2015-08-13

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas