Enheten i Kristus

2015-09-01

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas