Ett är nödvändigt.

2015-09-12

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.