Lovsång

2015-10-10

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.