Att leva tillsammans.

2015-10-15

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas