Vårt eviga hopp

2015-10-29

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas