Vaksamhet och väntan

2015-11-11

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas