Ett nådens år.

2015-11-27

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas