Jesu födelse

2015-12-23

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas