Samhällsansvar

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Då var det dags igen för partiledarna att få sitta ner med talmannen för att försöka dyrka upp det
låsta läget som just nu i skrivandets stund råder. Förhoppningsvis kommer partiledarna att ta sitt
ansvar och visa att i svensk politik där kan man räkna med en stor portion pragmatik och
ödmjukhet.
Det är kanske för mycket begärt att de ska ta det ansvaret fullt ut, till sådana vittgående beslut, att man tar
ansvar till ett paradigm skifte i Svensk politik. Att låta blockpolitiken få vila för att Sverige som nation,
ska få ett folkstyre som verkligen lyssnar till folkets vilja, inte till prestige, högmod och envishet. Utan till
en politik som tar ett samhälleligt ansvar på alla plan.
I kyrkorna känner vi igen, att även där kommer vi i konflikter i hur evangeliet ska förmedlas.
Många kyrkor bygger upp sina revir, och där måste man se upp så att man inte trampar någon på tårna.
En församlingsbo kom till pastorn och beklagade sig över att ingen i församlingen tog sig ann den
hemlöse som satt och tiggde vid en butik. ”Då blev jag så arg på församlingens ointresse för dessa
hemlösa så jag bjöd honom hem till mig att få mat och en sovplats;” sa församlingsmedlemmen till sin
pastor. Då svarade den kloke pastorn sålunda. ”Men vad bra att du gjorde det du gjorde, det visar att
församlingen ändå fungerar. Du var och är en del av den kristna kyrkan, och det du gjorde, det var, att
du var den utsträckta och hjälpande handen från vår församling.”
Jag tror att det är viktigt att se vilket sammanhang vi är satta i. Vi är all Svenskar och vi har alla ett
samhällsansvar inte bara våra politiker. Vi skyller så gärna på någon annan. Det är alltid någon annans fel
att det är som det är. Men du och jag vi har lika stort ansvar att hjälpa vår nästa.
Under oktober månad belyses den psykiska ohälsan i våra församlingar på olika sätt, man har även utlyst
denna månaden till att under trettioen dagar hålla oss borta från alkoholen.
Fairtrade är också något som belyses och förstås, internationella barndagen, och till min hustrus stora
förtjusning, även kanelbullens dag, allt under oktober månad.
I helgens texter möter vi Jesus återigen i den situationen att han ifrågasätts av de skriftlärde och
fariséerna. Den här gången handlar det om att betala skatt. Jesus ser igenom deras försök att sätta fast
honom för något han sade. Jesus ger dem ett klart besked att de inte ska slarva med skatten, utan de ska
fullt ut ta sitt samhällsansvar och ge kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.
När församlingen lever i symbios med sin Herren Jesus, då kan också stora under ske i samhället. Gud
har inte kommit hit i Jesus Kristus för att förändra samhällen utan för att förändra
samhällsmedborgarna.
Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki vill att några av hans studenter ska undersöka varför så många av
Colombias fångar, ca 50 000 stycken, har kommit till tro på Jesus de sista åren, och vad det är i detta som
gör att de slutar med sin kriminalitet.
Jag tror att den kristna kyrkan vill, och kan ta det samhällsansvaret, att genom tro, bön och
kärlekshandlingar gå med vår nya regering, till att visa att Svensk politik kan formas av ödmjuka,
prestiges lösa medborgare.
Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.

Allt gott

Gösta Degerman 2018-10-17
Bild
Bild