Den yttersta tiden

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet

”Din mail är kapad Gösta”! Det var hustrun som väckte mig med en förtvivlan i blicken. Hon hade
nyss fått ett sms från en av våra döttrar om att hon i sin tur fått tiggarbrev på 19500 kr från mig,
och att jag befann mig i Ukraina, och att jag blivit bestulen på mitt pass och tillgångar.
Jag gissar att det är flera av er som läser den här krönikan, att ni kanske fått liknade tiggarbrev från olika
aktörer. Men om du fått något mail från mig med detta innehåll, då ska du veta att det brevet är inte från
mig, utan från någon bedragare som lyckats komma över min epost. Hur det har gått till begriper inte jag,
men nu har jag bytt lösenord med god hjälp av en kollega, och hoppas på det sättet kunna stoppa vidare
användande av mitt epostkonto.
Det är obehagligt med denna nya teknik att någon, kanske på andra sidan jordklotet, kan komma åt min
dator.
Tyvärr har det blivit allt vanligare med dessa bedrägerier. Nästan varje dag kan vi läsa i våra tidningar om
liknande fall som mitt. För mig personligen känns det väldigt olustigt, att på ett sätt, bli berövad sin
identitet. Det känns kränkande, nästan som om någon har våldfört sig på mig genom att använda mitt
namn till tiggeri. Min kollega som är mycket insatt i datahantering har lyckats spåra IP adressen till
Stockholm. Polisen är inkopplad och därmed hoppas jag att detta inte ska upprepas.
I helgens texter säger Jesus; ”Se till att ingen bedrar er.” ”Många kommer att uppträda under mitt namn
och säga: Jag är Messias.”
Inför slutet av kyrkoåret möts vi tre söndagar i rad av uppmaningen att vara redo inför Jesu andra ankomst
och att inte låta oss förledas.
Jag har under mina år byggt upp ett förtroende bland frikyrkofolk och Svenskkyrkligheten. Nu kan,
genom en människas bedrägliga beteende, orsaka mig stora förluster i mitt förtroendekapital.
När Jesus talar om bedrägliga beteenden handlar det om hans ankomst. Det kommer att finnas människor
som följer falska Messias gestalter. Det kommer att finnas människor som med säkerhet fastställer tid och
stund när Jesus kommer tillbaka. Många falska profeter kommer att framträda och bedra många. Håll er
vakna, är Jesu uppmaning till oss.
Paulus tar till storsläggan när han tillrättavisar församlingen i Galatien. Några Judaister hade smugit sig in
i församlingen och bland annat uppmanat dem att omskära sig. Alltså leva under lagen. Då blir Paulus så
förargad på detta bedrägliga förfarande att han säger: ”Om någon, vore det jag själv eller en ängel från
himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er – förbannelse över honom!”
För Paulus var nåden det viktiga, evangeliet om syndernas förlåtelse och det eviga livets gåva genom
Jesus Kristus.
Johannes skriver också ”Ja mina barn, förbli i Jesus Kristus, så att vi kan stå frimodiga när han
uppenbarar sig och att inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst”.
Jesus har inte mailat till oss bett om pengar, han har i sitt ord frågat oss om våra liv. Han vill inte ge oss
någon strunt summa, utan han vill ge oss hela himmelen, med all den glädje och härlighet som ryms där.
En skön helg önskar jag dig!

Allt gott

Gösta Degerman 2018-11-08
Bild
Bild