DECEMBER

17 DEC.
Söndag
11.00 Nattvardsgudstjänst
Plats: Infjärdens Kyrka
Präst: Lars Dahlbäck
Orgel: Ewa Edström
Sång: Julkören 2017

24 DEC.
Söndag
23.30 Julnattsgudstjänst med Fackeltåg 22:45
Plats: Infjärdens Kyrka
Präst: Lars Dahlbäck
Orgel: Ewa Edström
Sång: Kyrkokören

24 DEC.
Söndag
12.00 Julbön med julspel
Plats: Infjärdens Kyrka
Präst: Lars Dahlbäck
Orgel: Ewa Edström
Sång: Barnkören och Mellanstadiekören

JANUARI

7 JAN.
Söndag
11.00 Gudstjänst
Plats: Infjärdens Kyrka
Präst: Lars Dahlbäck
Orgel: Ewa Edström
Sång: Ewa Edström och Ulrika Stenlund

MÅNADER