EFS Sjulnäs Scout

Hej och välkommen till vår scoutsida.

Vi träffas på onsdagar kl. 18.00 - 19.30 vid scoutstugan (utom under kallaste perioden då vi håller till i EFS Sjulnäs)

JAG VILL VARA MED!!
Om du vill prova på scouting är det bara att dyka upp en onsdag och säga:"Hej, här är jag". När du sen har bestämt dig för att fortsätta kan du lösa medlemskap i KFUK-KFUMs scoutförbund.

När vi träffas ute vid scoutstugan bör du ha med dig en kniv och kåsa samt ficklampa om det är mörkt. Inomhus behövs oftast inget speciellt. Har du några frågor är det bara att ringa någon av oss ledare. Vi ses!

VAD GÖR VI?
Svensk scouting, och därmed EFS scout, arbetar efter en gemensam scoutlag, bön, lösen mm. Fokus ligger på vildmarksliv, kristen livsåskådning och gemensamt ansvar. För oss i Sjulnäs innebär det att vi försöker vara ute så mycket som möjligt och lära oss elda,hantera kniv och yxa, bygga och tillverka saker med hjälp av snören och knopar. Vi har även en samling med bön och samtal.

Under inomhusperioden pysslar vi och lär oss nya hantverk som tex. flugbindning,fågelholkar, fällknivar i trä mm. Vi övar oss på samarbete och vikten av att alla får vara med utifrån sina förutsättningar. Dessutom leker vi massor!

Var tredje år är det ett stort riksläger för EFS scout med ca 2500 deltagare (Patrullriks).
Året före är det ett läger för Norrbotten, oftast i Klockarträsk. Vår och höst har vi hajk för vår egen grupp.Lena Lyckander » 2011-04-07
VAD ÄR EFS-SCOUT?

EFS har sedan 1940-talet arbetat med barn i ålder 8-14 år genom de så kallade Flick- och Pojkgrupperna (FG/PG).

I mitten av 80-talet började man profilera sig mer mot friluftsinriktad verksamhet och åldrarna 9-13 år och ansökte samtidigt om medlemskap i KFUK- KFUMs scoutförbund.

Idag är EFS scout en sektion inom KFUK- KFUMs scoutförbund men samtidigt fortfarande en del av EFS och EFS ungdomsförbund SALT.

Bland scouter finns det många ceremonier och uttryck. Här kommer en kort beskrivning av de vanligaste.

Scoutlagen var tidigt en levnadsregel för scouterna. Vi använder den som ett rättesnöre.

  • En scout visar vördnad för Gud och hans ord.
  • En scout är ärlig och pålitlig.
  • En scout är vänlig och hjälpsam.
  • En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  • En scout möter svårigheter med gott humör.
  • En scout lär känna och vårdar naturen.
  • En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöfte: "Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen."

Varje år har vi i Sjulnäs en scoutinvigning då de som vill får avge scoutlöftet under vissa ceremonier. Då brukar vi även dela ut märken som tagits under året (ex. knivmärket).

Scouterna har ett valspråk som vi ledare avslutar varje samling med: "VAR REDO!" Scouterna svarar med lösen: "ALLTID REDO!" samtidigt som vi gör scouthälsningen.

Scouthälsningen: Scouter i hela världen hälsar varandra på samma sätt; Höger handflatan ska vara vänd framåt, tummen ska vila på lillfingernageln. De övriga tre fingrarna ska vara sträckta. Dessa ska påminna oss om scoutlöftets tre ursprungliga punkter: plikten mot Gud och fosterlandet, att hjälpa andra och att följa scoutlagen. Cirkeln som bildas av tummen och lillfingret vill visa på gemenskapen mellan scouter runt hela världen.

Scoutbönen:"Käre Fader i din himmel
Du som alltid hjälper mig.
Vart jag går i världens vimmel,
hör min bön som söker Dig.
Hjälp mig leva Dig till ära,
hedra Sverige, mor och far,
min och andras bördor bära,
hjälp mig lyda scouters lag.
Amen"